DEĞİŞİMİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ YÖNETEN BİLGİDİR

BEYTÜLMAKDİS ÇALIŞMALARI VAKFI

Unmute

HAKKIMIZDA

Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa hakkında akademik ihtisas eğitimi veren İLK VAKIF

Peygamberimiz (sav)’in fetih müjdesini verdiği İSTANBUL’DAN
yine fetih müjdesi verilen
 BEYTÜLMAKDİS’E…

Beytülmakdis’e Dair Fikir Devrimi BİLGİ KRİZİMİZİ YİKMAK İÇİN

“İmkânsız bir şey yoktur” felsefesi

 “Tedrici adımlar” yöntemi, “Tepki vermektense, tepkiye yol açan eylem gerçekleştirme” politikası ve“Uzmanlık ve mükemmel olma” politikası ile Beytülmakdis’in geleceğini inşa ediyoruz. 

DEĞİŞİMİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ YÖNETEN BİLGİDİR‬

Tarihçe: Akademi’nin Başlangıcı ve Gelişimi

Resimler Eşliğinde Kronolojik Olarak Vakfın Tarihçesine Genel Bir Bakış.

Aksa Mihrabından

Aksa Mihrabından

 • Akademi’nin Başlangıcı ve Gelişimi : 1

Beytülmakdis Çalışmaları’nın başlangıç fikri, 1990 yılında “bereket merkezinin merkeziMescid-i Aksa’da ortaya çıkmıştır. Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin mimarı Abd al-Fattah El-Awaisi, Kudüs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde “Tarih Boyunca Beytülmakdis” dersini üç sene boyunca (1990-1992) Mescid-i Aksa’da, öğrencilerine arz etmiştir. Mescidin avlusunda bulunan mahfilde (mastaba), bu dersler pratik bir şekilde işlenmiştir. Bu ders sayesinde Aksa’nın tüm eserlerini görüntü altına kayıt alarak; “Aksa’nın Bilgi Hazineleri” isimli bir belgesel hazırlanmıştır. Bu vesileyle bu tarihten itibaren ders verilen bu mahfil; “Aksa’nın Bilgi Hazineleri Mahfili” adını almıştır.

 

Britanya’da Atılan İlk Adım

Britanya’da Atılan İlk Adım

 • Akademi’nin Başlangıcı ve Gelişimi : 1

Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin temelleri, İslam’ın ve bölgenin tarihinde çok önemli bir yer tutan hicri 16 (m. 637) yılındaki ilk fethin 14 asır sonraki yıldönümünde, yani hicri 1415 yılında atılmıştır. Akademi’nin resmi kuruluşu 4 Ağustos 1994’te Britanya’da gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin kuruluşunun Müslüman akademisyenler tarafından, Filistin topraklarında tampon devlet “İsrail”i ortaya çıkartan Britanya’da gerçekleştirilmesi, Akademi’nin ciddiyetini ve hedefini ortaya koymaktadır. Öyle ki Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi, 20 yıl boyunca Britanya’da gelişmiş, bunun ardından da bu çalışmaların Müslüman coğrafyasına taşınmasıyla; ikinci atılım dönemi İstanbul’da gerçekleşmiştir.

 

Akademi’nin Politikaları

Akademi’nin Politikaları

  Beytülmakdis’in gelecekteki tarihini yazmayı amaçlayan Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin takip ettiği metot ve felsefe şu ilkelerden oluşmaktadır:

  • “Tedrici Adımlar” yöntemi,
  • “İmkânsız bir şey yoktur” felsefesi,
  • “Tepki vermektense, tepkiye yol açan eylem gerçekleştirme” politikası,
  • “Râşid otorite ile birlikte çalışma” politikası,
  • “Tüm unsurlarıyla kendi alanında uzmanlaşarak, diğer alanlardaki ihtisas sahipleri ile bütünleşme” politikası.

   

  Akademinin Kurumsallaşması

  Akademinin Kurumsallaşması

   1994-2014 yılları arasında geçen yirmi yıl boyunca uygulanan kurumsallaşma politikası çerçevesinde çeşitli eğitim birimleri oluşturuldu. Öncelikle Britanya’daki üniversitelerde Beytülmakdis konusunda doktora yapan öğrencilere burs sağlandı. Bunun ardından 2001 yılında “Beytülmakdis Çalışmaları Merkezi” oluşturuldu. 2002 yılında üniversite bünyesinde “Beytülmakdis Çalışmaları Merkezi” [Centre for Islamicjerusalem Studies] kuruldu. Aynı zamanda “Beytülmakdis Çalışmaları” alanında yüksek lisans ve doktora programları Abertay Dundee Üniversitesi ile Aberdeen Üniversitesi’nde eğitime başladı. Böylece bu eğitim süreci sonunda “Beytülmakdis Çalışmaları” alanında 11 doktora ve 32 yüksek lisans tezi İngilizce dilinde hazırlandı.

   İslam Dünyasında Akademi: Malezya

   İslam Dünyasında Akademi: Malezya

    Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin Batı’da kurulup başarılı bir seviyeye gelmesinden sonra Beytülmakdis Çalışmaları’nın yeni stratejisi doğrultusunda çalışma programı hazırlandı. Buna göre; Akademi’nin Müslüman coğrafyasına taşınması için, belirlenen bölgelerde kurulmasına karar verildi. Bu çerçevede Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi için 3 önemli bölge merkezi tespit edildi; merkezi Türkiye olan Batı Asya bölgesi, merkezi Mısır olan Kuzey Afrika Bölgesi ve Malezya merkezli Güneydoğu Asya bölgesi.

    Malezya:

    Beytülmakdis Çalışmaları alanındaki eğitimlerden ilk mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gösterdiği ilgi dolayısı ile Akademi’nin Müslüman coğrafyasına taşınması Güneydoğu Asya’da başladı. Bu alanda bir dizi ortaklık kurulduktan sonra, 2012 yılında Utara Malaysia Üniversitesi’nde, İslam dünyasındaki Beytülmakdis Çalışmaları alanında lisansüstü seviyede eğitim verecek ilk müessese kuruldu. Adı, “Beytülmakdis Çalışmaları İhtisas Enstitüsü” (Institute of Excellence for Islamicjerusalem Studies) şeklinde kararlaştırılan müessesenin resmi açılışı; modern Malezya’nın kurucusu ve eski başbakanı Dr. Mahathir Mohamad ‘in katılımıyla 2014 yılında yapıldı.

    Visit Page

    Arap Dünyasında Akademi

    Arap Dünyasında Akademi

    Aralarında Ezher Üniversitesi ve Kahire Üniversitesi’nin de bulunduğu, Arap coğrafyasındaki farklı üniversitelerde Beytülmakdis Çalışmaları programını başlatmak için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ancak bu ülkelerin içinde olduğu siyasi ve iç ihtilaflardan dolayı bu girişimlerden bir sonuç elde edilemedi. Bu araştırmaları Arap dünyasına taşımak için bu kez, 2012 yılında internet üzerinden Arapça dilinde uzaktan eğitim sağlayan “Beytülmakdis Çalışmaları Diploma Programı” başlatıldı. Diploma programı sonucunda, Arap coğrafyasında güzel bir etkileşim sağlanarak, birçok öğrenci mezun edildi. Mezunların bir kısmına “Beytülmakdis Elçisi” (Sefir Beytülmakdis) unvanı verildi. Belirli bir iş takvimine tabi olan bu Beytülmakdis Elçisi’nin çalışmaları; Beytülmakdis’in özgürlüğü davası, tüm Müslüman milletlerin önceliklerinin en başına yerleşinceye kadar devam edecektir.

    Visit Page

    İslam Dünyasında Akademi: Türkiye

    İslam Dünyasında Akademi: Türkiye

     Akademi’nin ikinci atılımı 2014 yılında Türkiye’de yapıldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen 14. Beytülmakdis Uluslararası Akademik Konferansı’nda Beytülmakdis Çalışmaları Diploma Programı mezunlarına diplomaları teslim edildi. Program sırasında Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü, “Beytülmakdis Çalışmaları Merkezi”nin kuruluşuna onay verdiğini açıkladı.

     Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi senatosu “Beytülmakdis ve Filistin Çalışmaları Merkezi”nin kurulması kararını aldı. Bu doğrultuda Beytülmakdis konusunda lisansüstü seviyede eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Böylece Türkiye; Beytülmakdis Araştırmaları alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim veren Müslüman coğrafyasındaki ikinci ülke olacak.

     Vakfın kurulması

     Vakfın kurulması

     • Vakfın kurulması : İstanbul

     Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi, Müslüman coğrafyasındaki üniversiteler ve kültür merkezleri ile ortaklık gerçekleştirdi. Akademi, İslam ülkelerinde kurumsallaşmak hedefi doğrultusunda; Efendimiz aleyhisselamın fethini müjdelediği İstanbul’da, hicri 1436 (m.2015) yılında Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa hakkındaki bilgi ve bilinç eksikliğini tamamlayacak, ilmi ve akademik konularda ihtisası esas alan Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı’nı kurdu. Vakfın kurduğu esas görev ise, önümüzdeki 10 yıl boyunca Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin yürüteceği tüm program, faaliyet ve projeleri koordine ederek; Müslüman coğrafyasına Beytülmakdis Çalışmaları konusunda rehberlik etmektir.
     T.C. Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12.05.2015 tarih 2015/66 Esas 2015/66 Karar sayılı kararı ile tescil dilerek kurulan Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı; Türkiye’de Beytülmakdis Çalışmaları konusunda ihtisas hizmeti veren ilk vakıf olmuştur. Karar 05.08.2015 tarihli 29436 numaralı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Vakıf üç kurul (Mütevelli Heyeti; Yönetim Kurulu; Denetleme Kurulu) tarafından idare edilmektedir.

     Visit Page

     Academy for Islamicjerusalem Studies-UK
     Institute of Excellence for Islamicjerusalem Studies- Malaysia
     VAKF
     Institute of Excellence for Islamicjerusalem Studies- Malaysia
     Academy for Islamicjerusalem Studies-UK
     • Bize bahşedilen Beytülmakdisli lakabı, büyük bir onurun nişanesidir. Bu nişaneyi taşımaktan dolayı gurur duyuyor ve kıyamet gününde ecir vesilesi olmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni ediyoruz. Abdal-Fattah El-Awaisi Hocayı ve bu kutlu akademide çalışan herkesi tebrik ediyoruz .

      Şeyh Raid Salah - Mescid-i Aksa muhafızı

     • Öncü konumundaki bu Akademi, Müslüman nesillere ve tüm dünyaya Mescid-i Aksa’nın ve Beytülmakdis’in önemini kavratmak için etkin bir rol oynamaktadır. Bu akademiyi sahip olunan tüm imkânlarla desteklemek, Allah’ın kıyamete kadar emretmiş olduğu ribatın mukaddes bir çeşididir.

      Şeyh Usame Abd al-Karem al-Rıfai - Suriye İslam Komisyonu Başkanı
     • Yaklaşık çeyrek asırlık bu Akademi’nin en büyük şerefi; onun 1990 yılında Mescid-i Aksa’nın mihrabında başlamış olmasıdır. Bu vesileyle Efendimiz aleyhisselamın mirac mekânını seven herkesi; bu Akademi ile buluşmaya davet ediyorum. Şüphesiz bu programa katılanlar, isra ve mirac beldesinin (Beytülmakdis) davasını zafere ulaştırmada ehil olacaklardır..

      Dr. Mustafa Kamel Shawar - Filistinli Âlimler Birliği Başkanı
     • Bu Akademi’nin hedeflerinden biri de; kişi ve kurumların özgürlüğünü sağlayacak, yıllarca Müslümanların üzerine kara bulut gibi çökmüş olan delalet ve cahilliğe karşı mücadele edecek, âlimlerden ve işinin ehli davetçilerden oluşan bir nesil yetiştirmektir. Bu Akademi’ye destek sağlamak Allah yolunda bir çeşit cihat ve aynı zamanda ümmetin zincir halkalarından biri olmaktır.

      Dr. Camal Abd Al-Sattar - Ezher Üniversitesi öğretim Üyesi ve Ehli Sünnet Âlimleri Birliği Genel Sekreteri
     • Beytülmakdis’in fethine giden yolu aydınlatan bu Akademi; ümmetin gençlerinin ayağa kalkması ve özgürlüğe doğru sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için, öncü bir fikir teşkil etmektedir. Elbette ki bu Akademi’ye destek verenler, kalpleriyle Mescid-i Aksa’ya isra; akıllarıyla Beytülmakdis’e mirac edeceklerdir..

      Dr. Nawaf Takruri - Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Birliği Genel Sekreteri

     Kurumsal

     Bilginin değişim ve özgürlüğü yönettiği inancıyla hedefimizi gerçekleştirmek için hiç durmadan çalışıyoruz.

     Yönetim Kurulu Üyeleri

     Yönetim Kurulu Başkanı

     Yönetim Kurulu Başkanı

     YRD.DOç.DR. Zİya Polat

     YRD.DOç.DR. Zİya Polat

     Yönetim Kurulu Üyesi

     Yönetim Kurulu Üyesi ve Beytülmakdis çalışmaları (Salahaddin Eyyubi Dönemi ve Haçlı Seferleri) alanından uzman.

     Reyhan Önal

     Reyhan Önal

     Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

     Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

     EMİNE Nur Yaşar

     EMİNE Nur Yaşar

     Yönetim Kurulu Üyesi

     Yönetim Kurulu Üyesi

     DR. KHALID EL-AWAISI

     DR. KHALID EL-AWAISI

     Yönetim Kurulu Üyesi

     Yönetim Kurulu Üyesi ve Beytülmakdis Çalışmaları alanında uzman.

     Yönetim Kurulu Başkanı

     Yönetim Kurulu Başkanı

     YRD.DOç.DR. Zİya Polat

     YRD.DOç.DR. Zİya Polat

     Yönetim Kurulu Üyesi

     Yönetim Kurulu Üyesi ve Beytülmakdis çalışmaları (Salahaddin Eyyubi Dönemi ve Haçlı Seferleri) alanından uzman.

     Reyhan Önal

     Reyhan Önal

     Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

     Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

     EMİNE Nur Yaşar

     EMİNE Nur Yaşar

     Yönetim Kurulu Üyesi

     Yönetim Kurulu Üyesi

     DR. KHALID EL-AWAISI

     DR. KHALID EL-AWAISI

     Yönetim Kurulu Üyesi

     Yönetim Kurulu Üyesi ve Beytülmakdis Çalışmaları alanında uzman.

     Mütevelli Heyeti

     Prof. Dr. Abd al-Fattah El-AWAISI

     Prof. Dr. Abd al-Fattah El-AWAISI

     Mütevelli Heyeti Üyesi View Details
     Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

     Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

     Mütevelli Heyeti Üyesi View Details
     Prof. Dr. Enver Arpa

     Prof. Dr. Enver Arpa

     Mütevelli Heyeti Üyesi View Details
     Av. Şükrü Yıldırım

     Av. Şükrü Yıldırım

     Mütevelli Heyeti Üyesi View Details
     Veysel Kafalı

     Veysel Kafalı

     Mütevelli Heyeti Üyesi View Details
     Prof. Dr. Abd al-Fattah El-AWAISI

     Prof. Dr. Abd al-Fattah El-AWAISI

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Mütevelli Heyeti Üyesi ve Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Kurucusu

     Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

     Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Prof. Dr. Enver Arpa

     Prof. Dr. Enver Arpa

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Av. Şükrü Yıldırım

     Av. Şükrü Yıldırım

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     [:en]Dr. Enver Arpa [:tr]Doç Dr. Enver Arpa[:ar]د. أنور أربا[:]

     [:en] Member of the Board of Trustees [:tr] Mütevelli Heyeti Üyesi [:ar]عضو هيئة المتولين [:]

     [:en] Member of the Board of Trustees [:tr] Mütevelli Heyeti Üyesi [:ar]عضو هيئة المتولين [:]

     Veysel Kafalı

     Veysel Kafalı

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Mütevelli Heyeti Üyesi

     Başarılarımız

     Beytülmakdis davasında henüz yolun başındayız. Buna rağmen, geçtiğimiz seneler içerisinde elde ettiğimiz başarılardan dolayı gururluyuz. Zira bu Akademi Mescid-i Aksa mihrabından başlayıp, ilk mütevazı adımlarını Britanya’da atmak suretiyle ikinci atılımını İstanbul’da gerçekleştirdiği uzun bir yolculuğa çıkmıştır. İstanbul’da bulunan Akademi ile İslam dünyasına; yüksek lisans seviyesinde akademik yetkinlikleri artırmada ilmî üretim ve keşif odaklı yeni bir soluk kazandırmıştır. Ayrıca içinde bulunduğumuz bilgi krizini yıkmak için Beytülmakdis’e dair fikir devriminin öncülüğünü yapacak bir gençlik hareketi hazırlamak ve bunu yaparken, bizi Beytülmakdis’in fethine adım adım yaklaştıracak ilmî adım ve hazırlıklarda nitelikli bir sıçrayışı temsil etmesi adına “Değişimi ve özgürlüğü yöneten bilgidir” anlayışıyla hareket etmek Akademi’nin başlıca hedefleridir.

     Akademik Araştırmalar Dergisi
     65%
     Beytülmakdis Çalışmaları Diploma Programı
     70%
     Master ve Doktora tezleri
     80%
     Akademik Sempozyumlar
     90%
     Kurslar ve konferanslar
     85%
     Beytülmakdis Elçileri
     45%
     Beytülmakdis Çalışmaları Merkezi'nin kuruluşu
     50%
     Tedrici adımlar
     100%

     Sempozyum

     20. Uluslararası ‪‎Beytülmakdis‬ Akademik ‪‎Sempozyumu‎

     ARTUK BEY’DEN SELAHADDİN EYYUBÎ’YE KUDÜS


     Beytülmakdis’in taşıdığı ruh ve bu ruhun sürekliliği modern tarihin dönemlendirme yaklaşımlarını aşan bir özelliğe sahip olsa da; Beytülmakdis’i araştırma, anlama, anlamlandırma ve tanımlama çabaları dönemlere ait özel incelemeleri zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz, Kudüs tarihinin dönemlere ayrılması, dönemlendirmelerin tutarlı olması kaydıyla, derinlikli araştırmaların önünü açabilir. Bu yıl 20.sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Beytülmakdis Sempozyumu da böyle bir dönemlendirme denemesiyle “Artuk Bey’den Selahaddin Eyyubî’ye Kudüs” temasıyla çağrıya çıkıyor. Artuk Bey’den Selahaddin Eyyubî’ye uzanan dönemin, Kudüs bağlamında bütünlük oluşturacak bir tutarlılığa sahip olup olmadığı sorusu tartışılması gereken bir konudur.
     Bununla birlikte, Sempozyumun Mardin gibi Artuklularla özdeşleşen bir şehirde yapılıyor olmasının, temanın belirlenmesinde etkili olduğunu belirtmek gerekir. Selahaddin Eyyubî’nin ise Kudüs tarihi açısından önemi açıklanmaya ihtiyaç duymayacak kadar açıktır.

     Program için tıklayınpdficon-150x150

     Değişimi ve Özgürlüğü Yöneten Bilgidir‬