1936 FİLİSTİN AYAKLANMASI

Abd al-Fattah El-AWAISI.

Prof.Dr. Abdulfettah El-Awaisi’nin, Filistin davasını ve tarihini ele aldığı “Çağımızdan Notlar” serisinin dördüncü kitabıdır. Bu eser; ayaklanmadan önceki dönemi ve sonrasında yaşanan gelişmelere zemin hazırlayan sebepleri ele almaktadır. El-Awaisi çalışmasında, özellikle Peel Kraliyet Komisyonu Raporu gibi birçok güvenilir kaynağa ve yayımlanmamış çok sayıda tarihi belgelere yer vermiştir. Ayrıca yazar, ayaklanmanın sebeplerini olayların akışına göre incelemiş, özellikle de Filistin’e Yahudi göçünü arttırarak orada bir Yahudi Devleti kurmaya ve Yahudilerin hüküm sürdüğü toprak parçasını genişletmeye zemin hazırlayan yirminci yüzyılın ilk otuz senesini ele almıştır.

📖 281
449