BEYTÜLMAKDİS’İN TANIMLANMASI

Abd al-Fattah El-AWAISI.

Bu önemli eser, Beytülmakdis’e akademik ya da genel anlamda ilgi duyanlar için hazırlanmıştır. Beytülmakdis’in ana özelliklerini, karakteristik yapısını, kimliğini ve mahiyetini tanımlamayı; tarihsel ve güncel bağlamlarda Kudüs’ün rolünü tartışmak için teorik ve kavramsal bir çerçeve sunmayı amaçlar. Ayrıca, entelektüel temeller sunmayı, Beytülmakdis çalışmalarında ileri araştırmalar için zemin hazırlamayı ve bu yeni çalışma alanında eğitim, öğretim ve araştırmayı geliştirecek araçlar sunmayı hedefler.
Eser, giriş ve sonuç bölümü dâhil olmak üzere 7 bölüme ayrılmıştır: Tanımlamalar, Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi, Arzulanan Topraklar, Ömer Emannamesi, Çatışmanın Çözümü, Çokkültürlülük Modeli Olarak Beytülmakdis ve Beytülmakdis ile İlgili Tarihi Olayların Anlaşılması. Kısacası, bu eser, Beytülmakdis çalışmalarına önemli bir katkı sağlaması yönüyle bu alandaki çalışmalar için temel referans özelliği taşımaktadır.

📖 351
911
satın al