BEYTÜLMAKDİS ÇALIŞMALARI REHBERİ

Abd al-Fattah El-AWAISI.

Beytülmakdis çalışmalarının önemi, bu alandaki çalışmaların ele alındığı ilk ve tek lisans programının geliştirilmesi ve Britanya'da Arap ve İslam Araştırmaları Al-Maktoum Enstitüsü, Aberdeen Üniversitesi’nde Beytülmakdis Araştırmaları Merkezi'nin kurulması ile hissedildi. Bu nedenle, bu rehber Beytülmakdis çalışmalarıyla akademik olarak ilgilenen araştırmacılar ve siyasetçiler için hazırlandı.
Bu kitabın amacı:
i) Lisans programı ve kurslar hakkında detaylı bir bilgi vermek
ii) Yazarın Britanya yükseköğretim kurumları içinde Beytülmakdis çalışmalarını kurumsallaştırma görevini üstlenmesi
iii) Arap ve Müslüman dünyasındaki yükseköğretim kurumlarında bu alanda çalışma yapacak olanlara model hazırlamak
Kitap; giriş ve son söz dışında, iki bölüm ve dokuz alt başlıktan oluşmaktadır.

📖 340
4247
satın al