MÜBAREK BURAK DUVARI: BRİTANYA HÜKÜMETİ VE MİLLETLER CEMİYETİ’NDEN 1931 ONAYLI ULUSLARARASI KOMİTE RAPORU

International document.

Bu kitap uluslararası kanunların Burak Duvarı meselesine karşı tutumunu temsil eden belgeleri içermektedir. Kitabın ilk bölümünde Burak Duvarı meselesini inceleyecek özel komisyonun neden kurulduğu anlatılmış, ikinci bölümdeyse Burak Duvarı ve çevresindeki yerlerin özellikleri sunulmuştur. Üçüncü bölüme gelince mekânın tarihine göz atılmıştır. Dördüncü bölümde; Müslümanların ve Yahudilerin iddiaları ve talepleri tartışılmış, beşinci bölümde; iki grubun da delil gösterdiği belgeler ve bildiriler sunulmuştur. Aynı şekilde altıncı bölümde komisyonun görüşleri ve ulaştıkları neticeler tartışılmıştır. Raporun sonunda komisyonun kesinleştirdiği oturum tutanaklarının sunulmasının yanında Yahudi ve Müslüman temsilcilerin ibraz ettiği belgeler sunulmuştur.

📖 284
614
satın al