BEYTÜLMAKDİS VE HRİSTİYANLAR

Maher Y. ABU-MUNSHAR.

Maher Y. Abu-Munshar’ın doktora tezi olan bu kitap, 2007 yılında İngilizce olarak basılmıştır. Kitapta, Ömer radıyallahu anh ve Selahaddin Eyyubi ile Hristiyanlar arasındaki ilişki incelenirken diğer yandan, o dönemin tarihsel olaylarına da ışık tutulmaktadır. Ayrıca Rasulullah aleyhiselamın Necran Hristiyanlarıyla olan siyasi ilişkisi üzerinden İslam’ın Hristiyanlara karşı tutumu, Ömer radıyallahu anh’ın Beytülmakdis’i fethi sonrası oranın halkına verdiği emanname ve Beytülmakdis’in fethinde Hulefa-i Raşidin ile Selahaddin Eyyubi arasındaki strateji farkına dikkat çekerek, Kur’an’ın ve sünetin ortaya koymuş olduğu adalet ilkesi konusunda da somut örnekler sunmaktadır.

📖 249
5471
satın al