İBN TEYMİYYE ÜNİVERSİTESİ: KURULUŞ BELGESİ

Abd al-Fattah El-AWAISI.

Abd al-Fattah El-Awaisi tarafından yazılan bu kitap, göçe zorlanan Filistinlilerin Lübnan’da açtığı İbn Teymiyye Üniversitesi’nin kuruluş belgelerinden oluşmaktadır. Belgeler, o dönemin şartlarında kısıtlı imkânlarla nasıl bir üniversite kurulduğunu tüm gerçekliğiyle ortaya koymaktadır. Kitap, üniversitenin ilk mezuniyet belgelerini ve aynı zamanda o dönemde çekilmiş birçok fotoğrafı da içermektedir.

📖 280
349