İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MESCİD-İ AKSA’NIN MİMARİ GELİŞİMİ – MUKADDES YÖNÜYLE DİNİ MİMARİ

Haithem F. AL-RATROUT.

Bu eser erken dönem İslam tarihinde, bölgenin kültürel bağlamında, Mescid-i Aksa’ya bir tanımlama getirmeyi, mimari gelişimini ve dönüşümünü yorumlamayı hedeflemektedir. Mescid-i Aksa ile ilgili yeni fikirler ortaya koyan kitap, ilk dönem islam mimarisine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Alanında uzman, araştırmacı Haithem Al-Ratrout tarafından kaleme alınan bu çalışma, Beytülmakdis hakkında yapılmış araştırmalara önemli bir katkı sağlamaktadır. Al-Ratrout eserinde, arkeoloji, mimari ve tarih ilimlerini ortak bir paydada buluşturmuştur.

📖 926
811
satın al