AELİA’NIN (BEYTÜLMAKDİS) İLK İSLAMİ FETHİ – İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ ANLATILARINI VE KAYNAKLARINI ARAŞTIRAN KRİTİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA

Othman Ismael Al-TEL.

Bu kitap, Beytülmakdis’in fethine binaen İslam’ın ilk yıllarına dair anlatıları, kaynaklardaki yanlışlıkları ve tezatlıkları inecelemektedir. Eserde, rivayetlerin ve kaynakların eleştirel olarak analiz edilmesinin yanı sıra Beytülmakdis’in fethiyle ilgili tarih ve râvi farklılılıkları da ele alınmaktadır.
Beytülmakdis bölgesinin coğrafi sınırlarını tanımlamak amacıyla tarihsel bir çalışma ortaya koyan bu eser, aynı zamanda bölgedeki ilk İslam hakimiyetini incelemektedir. Hz. Ömer’in Beytülmakdis’i fethine de değinen bu kitap, şüphesiz Beytülmakdis’e ve kadim tarihine ilgi duyanlar için paha biçilemez bir kaynaktır.

📖 9911
854
satın al