TEMİM B. EVS ED-DÂRİ TÜRBE CAMİİ: 1917-1948

Abd al-Fattah EL-AWAISI

Birinci bölümde Temim b. Evs Dâri’nin kim olduğu ve Beyt Cibrin’de bulunan türbe camii hakkında bilgilere yer veren eser, ikinci bölümde bu sahabîye ait olan vakfın; İngiliz Mandası dönemindeki durumunu ve günümüze kadar geçirmiş olduğu restorasyonları ele almaktadır. Ayrıca kitapta çok sayıda tarihi belge ve vesika bulunmaktadır.

📖 277
444