FİLİSTİN MESELESİNİN KÖKENLERİ: 1799-1923

Abd al-Fattah El-AWAISI.

Prof.Dr. Abdulfettah El-Awaisi'nin Filistin davasının anlaşılması için ortaya koyduğu “Meselenin Temelleri” isimli serinin ilk kitabıdır. Bu kitap, El-Awaisi’nin Yakın Tarih bölümünde doçent olarak göreve başladığı Halil Üniversitesi’nde, 1986 Ekim'inden beri Filistin çalışmaları yürüten öğrencilere verdiği konferanslar dizisini içerir. Filistin çalışmalarının yürütülmesi, Üniversitenin zorunlu bir talebi olduğundan, Halil Üniversitesi öğrencilerinin çoğu bu derslere katılım göstermişlerdir. Aynı şekilde Halil Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Kudüs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, yazarı farklı konularda konferans vermek üzere davet etmişlerdir. Bu konferanslar dört bölüm altında toplanmıştır. İlk bölüm; farklı dönemlerde, Filistin coğrafyası ve sınırlarını, ayrıca tarih sürecinde Filistin isimlerini tartışmaktadır. İkinci bölüm; Osmanlı Devleti ve Filistin’den bahsetmektedir. Üçüncü bölüm; 1914 ve 1924 yılları arasında Filistin ve Arap liderlerini anlatmaktadır. Dördüncü bölüm ise; 1799 ve 1922 yılları arasında Filistin toprakları üzerindeki Yahudi ve Haçlı sömürgesinin karşılaştırmasını yapmaktadır.

📖 433
2363