1936'DAN ÖNCE MISIR VE FİLİSTİN MESELESİ

Abd al-Fattah El-AWAISI.

Eser, Prof.Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi tarafından kaleme alınmıştır ve 1936 yılı öncesi Mısır’ın ve İhvan-ı Müslimin’in Filistin politikasını ele alır. Kitap, Filistin davasını iki başlıkta sunar: İlk başlık: Mısır ve Filistin MEselesi Mısır'ın siyaset ve medya alanındaki temsilcilerinin davaya karşı tutumunu inceler. Bunlardan çoğu davaya hiç önem vermemişlerdir. Aksine ümmetin vahdet projesini bir ütopya sayıp, yardım çağrılarını reddederek, bunun Mısır Hükümeti’ni aşan siyasi bir dava olduğunu savunup Mısır milliyetçiliğini şiar edinmişlerdir. Mısır gerek halk tabanı, gerek hükümet gerekse bir hareket olarak Filistin’le ilgili olaylardan uzak kalmış ve hiçbir müdahalede bulunmamıştır. İkinci başlık: İhvanı Müslimin ve Filistin Meselesi Çağdaş islam hareketlerinin önde gelen cemaatlerinden Müslüman Kardeşler topluluğunun o dönemdeki hükümete tamamen muhalif bir duruşu vardı. Hem tutumu hem düşünce yapısıyla, ilkelerini teorik çerçeveden pratik alana çıkararak Filistin davasının çözümüne katkı sağlamayı hedeflemişti. Filistin onlar için kritik bir meseleydi. Onlar, Filistin kendi sınırları içerisine hapsedildikten sonra Müslümanların genel bakışını tekrar bu soruna çekmek üzere propagandasını ve duyurusunu yapıp konferanslar organize ederek bu davaya maddi ve manevi yardım etmişlerdir.

📖 308
414