GELECEĞİN TARİHİNİ YAPMAK: ÇAĞDAŞ HADİSELERİN AÇIKLANMASI VE YÖNETİLMESİNDE BEYTÜLMAKDİS MODELLERİ

Abd al-Fattah El-AWAISI.

Eser, Beytülmakdis ile ilgili birçok meseleyi ve teoriyi bir arada sunarak geleceğin inşasına yön verecek fikirlerin alt yapısını oluşturmayı ve modeller ortaya koymayı hedeflemektedir. Kitap beş bölüm ve dokuz alt başlıktan oluşmaktadır.
2013’ta basılan bu eserin tarihsel arka planı 1990’da bereket merkezinin merkezi Mescid-i Aksa’daki mastabalarda yapılan Beytülmakdis derslerine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu eser 23 yıllık bir emeğin ürünüdür.

📖 1019
799