KUBBETÜ'S-SAHRA'NIN TASARIMINA VE PLANINA İLİŞKİN YENİ BİR TEORİ

Haithem F. AL-RATROUT.

Dr. Haithem Ratrout’un yüksek lisans tezi olan bu eser, 2002’de Arapça olarak basılmıştır. Çalışmanın amacı, Kubbetüs’s-Sahra ve İslam medeniyeti hakkında bilinmeyen noktalara ışık tutmak ve Kubbetü’s-Sahra’nın geometrik planına ve tasarımına ilişkin sırları açığa çıkartarak Emevilerin mimaride kullandıkları çeşitli metodları ortaya koymaktır. Eser, aynı zamanda yapmış olduğu kritik ve analizlerle bu alanda yapılan çalışmaların eksik bıraktığı yönleri doldurmaktadır.
Sekiz bölümden oluşan kitaptaki genel başlıklar şunlardır:
1) Beytülmakdis ve Kubbetü’s-Sahra
2) Kubbetü’s-Sahra’nın Yapısı
3) Kubbetü’s-Sahra’nın Geometrik Oranı ve Çeşitli Medeniyetlerle İlişkisi
4) Kubbetü’s-Sahra Plan Teorisi
5) Kubbetü’s-Sahra Planı ve İslami Geometrik Planlama Düşüncesi
6) Kubbetü’s-Sahra’nın Geometrik Şekli ve İslam Mimarisindeki ِ Anlamı
7) Kubbetü’s-Sahra İçin Yeni Bir Teori
8) Özet

📖 365
605