BEYTÜLMAKDİS’İN AKADEMİK VE BİLİMSEL BOYUTU

Abd al-Fattah El-AWAISI.

2008 yılında Arapça olarak basılan bu kitap; Beytülmakdis çalışmaları alanında ortaya konulan yeni teorileri ve konuyla ilgili önemli eserleri tanıtmaktadır. Birinci bölümde yeni tanımların tarihsel arka planını, yeni stratejiler ve ihtiyaç duyduğu öncelikleri, ikinci bölümde detaylı bir şekilde Bereket Daireleri Teorisi’ni incelemektedir. Altı bölümden oluşan kitapta ele alınan diğer konular ise şunlardır: Beytülmakdis’in sınırlarının yeniden keşfi, Mescid-i Aksa ile Kâbe arasındaki ilişki, Çokkültürlü bir toplum örneği olarak Beytülmakdis ve Resûlullah’ın Beytülmakdis Fethine Dair Stratejik Planı.

📖 346
694
satın al