BEYTÜLMAKDİS GENEL İSLAM KONFERANSI 1953-1962 

Abd al-Fattah El-AWAISI.

“Çağımızdan Notlar” serisinin üçüncü kitabı olan bu eser, Prof.Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi tarafından kaleme alınmıştır. Kitap bir yandan Filistin meselesiyle ilgili akademik çalışmaları tanıtırken diğer yandan Beytülmakdis için düzenlenen İslami konferanslar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunmaktadır. Ayrıca eserde, tarihin belirli dönemlerinde İhvan-ı Müslimin’nin Filistin meselesine karşı tutumlarına da yer verilmektedir.
Eser, 1953-1962 yılları arasında gerçekleşen Beytülmakdis konulu genel İslami konferanslara dair önemli bilgiler içermesi nedeniyle tarihi bir belge özelliğine sahiptir.

📖 271
418