BEYTÜLMAKDİS'İN COĞRAFİ BOYUTLARI

Khalid El-AWAISI.

2008’de yayımlanan eser, Beytülmakdis coğrafyasını ele alan makaleleri içermektedir. İlk olarak Beytülmakdis’in tanımı yapılmakta ve ardından araştırmalara yer verilmektedir. Bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki en büyük etken; Beytülmakdis’in küçük bir şehirden ibaret olmayıp daha geniş bir bölgeyi kapsadığının keşfedilmesidir. Eser, bir yandan Beytülmakdis ile Mekke ve Medine’yi kıyaslarken, diğer yandan Kâbe ve Mescid-i Aksa arasındaki benzerlik ilişkisine dikkat çekmektedir. Beytülmakdis kavramının terminolojik açıdan da incelendiği bu çalışmanın sonunda konuyu açıklayıcı resim ve haritalara da yer verilmiştir.

📖 358
691
satın al