BEYTÜLMAKDİS'İN HARİTALANDIRILMASI: BEYTÜLMAKDİS, MUKADDES TOPRAKLAR VE MÜBAREK TOPRAKLARIN SINIRLARININ BELİRLENMESİ

Khalid El-AWAISI.

Aslı doktora tezi olan bu kitap, 2007 yılında İngilizce olarak yayımlandı. Bu çalışmada Beytülmakdis bölgesi ve sçz konusu bölgenin İslam coğrafyasındaki yeri ele alınmış, bu bölge ile ilgili rivayetler eleştirel bir üslupla incelenmiştir.
Yazar, Beytülmakdis'in sadece bir şehirle sınırlı kalmadığını, bilakis bu bölgenin Beytülmakdis olarak isimlendirilmesinin; pek çok şehri içine almasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Ayrıca yazar, Beytülmakdis'in haritasını çizip Mekke ve Medine sınırları ile karşılaştırmasını yapmıştır. İdari sınırların degişimini de araştıran yazar, bunların coğrafi sınırlardan farklı olduğunun altını çizmiştir.

📖 518
4172
satın al