1 İsrail Devleti'nin Kuruluşunda Siyonist Hareketin Rolü
Mohd Roslan Mohd Nor , Dil: İngilizce
703
666
2 Yeni Terim Olan Beytülmakdis'in ve Alanının Tanıtılması
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
650
647
3 Barış İçinde Birarada Yaşama ve Karşılıklı Saygıda Bir Müslüman Modeli
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
567
525
4 Beytülmakdis'e Yönelik Oryantalist Yaklaşımların Kritiği
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
525
487
5 Hz.Ömer'in Aelia(Beytülmakdis) Halkına Verdiği Emanname: Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne Ait Eleştirel Bir Çalışma
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
489
690
6 Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi ve Beytülmakdis Çalışmaları Alanı
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: ِArapça
611
624
7 Nureddin Zengî’nin minberi
DERİN TAHİR , Dil: Türkçe
131
143
8 İsimler ve Sıınırlar
Dr.Khalid El-Awaisi , Dil: Türkçe
174
183
9 Yeryüzünde Unutulan İkinci Mescid: Kadîm Mescid-i Aksa’nın Ortaya Çıkarılması
HAITHEM F. AL-RATROUT , Dil: Türkçe
133
192
10 Resûlullah'ın Beytülmakdis Fethine Dair Stratejik Planı
ABD AL-FATTAH EL-AWAISI , Dil: Türkçe
141
144
11 Mescid-i Aksa'daki Ömer Camii ve Kubbetü's Silsile
HAITHEM F. AL-RATROUT , Dil: Türkçe
128
143
12 Hz. Ömer Emannanesi
ABD AL-FATTAH EL-AWAISI , Dil: Türkçe
126
145
13 Selâhattin Eyyubî ve Kudüs’ün fethi
Ziya Polat , Dil: Türkçe
126
469
14 Beytülmakdis ve Haçlılar
MAHER Y. ABÛ MUNSHAR , Dil: Türkçe
131
141
15 Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi
ABD AL-FATTAH EL-AWAISI , Dil: Türkçe
125
167
16 Selahaddin: Bir Müzakereci Dehası
MAHER Y. ABÛ MUNSHAR , Dil: Türkçe
131
142
17 Kudüs-i Şerif'teki Saatlerin Tarihi
BASHEER ABULGHANI BARAKAT , Dil: Türkçe
118
129
18 Haseki Sultan İmarethanesi: Beytülmakdis’te on Altıncı Yüzyılda Osmanlı için Önemli Bir Vakıf Kurumu
NOUR MAHMOUD ABU ASSAB , Dil: Türkçe
122
143
19 Memlûk Döneminde Bir Sürgün Mekânı Olarak Beytülmakdis
MAHER Y. ABU-MUNSHAR , Dil: Türkçe
112
134
20 Beytülmakdis'in Arkeolojisi ve Mimarisi: Sorunlar ve Yaklaşımlar
HAITHEM F. AL-RATROUT , Dil: Türkçe
121
137
21 İngiliz işgali
KHALID EL-AWAISI , Dil: Türkçe
130
148
22 Kutsal Mekân: Beytülmakdis’in Kutsiyeti
Karen Armstrong , Dil: Türkçe
136
162