Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 17.2


1 Beytüllahim ve Kamame’yi Paylaş(ama)mak: 19. Yüzyılda Kudüs’te Ermeni-Süryani Tartışmaları İbrahim Özcoşar , Dil: Türkçe
2 Sultan II. Abdülhamid’in Konuğu İran Şehzâdesi Hisamüssaltana’nın “Sefernâme-i Mekke” Adlı Eserinde Beytülmakdis Ziyareti (1297-98/1880-81) Esra Doğan Turay , Dil: Türkçe
3 Türk Edebiyatında Kudüs Teması Mustafa Öztürk , Dil: Türkçe
4 Osmanlı Maarif Nezareti Salnamesi’ne Göre Beytülmakdis Sancağı Altındaki Gayrimüslim ve Yabancılara Ait Medreselerin 1899 (H. 1317) Yılındaki Faaliyetleri Hafida Ben Dahman , Dil: Arapça