Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 20.3


1 Müfessirlerin “Mescid-i Aksâ” Hakkındaki Görüşleri: İsrâ Suresi 1. Ayetin Tefsiri Bağlamında Maşallah TURAN , Dil: Türkçe
2 Beytülmakdis’in Selahaddin Eyyûbî Tarafından Fethinin Tefsirlerdeki Yansımaları Ahmet AKBAŞ , Dil: Türkçe
3 Hadislerde Kudüs ve Mescid-i Aksa Mehmet Emin ÇİFTÇİ , Dil: Türkçe
4 Türkiye’de İlk Tıp Fakültesi’ni Mardin’de Artuklular Kurdu Ayten DİRİER, Cemil İNAN , Dil: Türkçe
5 The Knowledge-based Model of Salah al-Din Al-Ayyubi to Liberate the Holy Land from the Crusader Occupation, as analytical tool to understand, interpret and direct our Contemporary Reality Abd Al-fattah EL-AWAISI , Dil: Arapça
6 Haçlıların Kudüs'e Yerleşmesi Ve Kudüslülerin Yerlerinden Edilmesi Mustafa KADAD , Dil: Arapça
7 MARDİN VE HAÇLILARLA MÜCADELEDKİ ROLÜ Hüseyin ALİ , Dil: Arapça
8 Beytülmakdis’in Özgürleştirilmesinde İsimsiz Kahramanları Anass BOUSSELAM , Dil: Arapça
9 Kadı Fadıl Abdurrahim Al-Bisani'in Kudüs'ü özgürleştirmeye yönelik entelektüel çabaları رتيبة بوزيدي , Khaoula MEHENNİ , Dil: Arapça
10 Artuklular ve Eyyubiler Döneminde Kudüs'te İlmi Hayt: Karşılaştırma ve Değerlendirme M.kamel KARABELLİ , Dil: Arapça
11 Artuklular Döneminde Ortadoğu'daki Dengeler Arasındaki Mücadelede Kudüs'ün önemi Metin ŞERİFOĞLU , Dil: Arapça
12 Artuk bin Ekseb'den Selahaddin Eyyubi dönemine kadar Mardin'de Dini Hayat Hasan ALHATTAF , Dil: Arapça