Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 8


1 Umut Toprakları: Hz.Peygamberin Beytülmakdis'e Dair Planının Tartışılması Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
2 Hz. Peygamber Döneminde Beytülmakdis'in İsimleri Khalid El-Awaisi , Dil: İngilizce
3 Çokkültürlülük Modeli Olarak Beytülmakdis: Hazırlık Çalışması Mahmoud Mataz Kazmouz , Dil: İngilizce
4 Britanya Yükseköğretimi İçinde Beytülmakdis Çalışmalarına Dair Yeni Bilgi Alanının Kurumsal Gelişimi: 1998-2004 Aisha Al-Ahlas , Dil: İngilizce
5 16. Yüzyılın Başından 18. Yüzyılın Ortalarına Kadar Beytülmakdis'teki Kuran Okuma Vakfı Zuhair Abdul-Latif , Dil: Arapça
6 KİTAP İNCELEMESİ Beytülmakdsi'in Haritalandırılması: Coğrafi Sınırların Yeniden Keşfedilmesi (Khalid El-Awaisi) Maher Y. Abu-Munshar , Dil: İngilizce
7 KİTAP İNCELEMESİ: Dr. Khalid El-Awaisi'inin "Beytülmakdis Sınırlarının Yeniden Keşfi" Adlı Eserinin Gözden Geçirilmesi Aisha Al-Ahlas , Dil: Arapça