1 İsrail Devleti'nin Kuruluşunda Siyonist Hareketin Rolü
Mohd Roslan Mohd Nor , Dil: İngilizce
758
701
2 Yeni Terim Olan Beytülmakdis'in ve Alanının Tanıtılması
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
693
678
3 Barış İçinde Birarada Yaşama ve Karşılıklı Saygıda Bir Müslüman Modeli
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
616
554
4 Beytülmakdis'e Yönelik Oryantalist Yaklaşımların Kritiği
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
568
513
5 Hz.Ömer'in Aelia(Beytülmakdis) Halkına Verdiği Emanname: Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne Ait Eleştirel Bir Çalışma
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: İngilizce
534
723
6 Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi ve Beytülmakdis Çalışmaları Alanı
Abd al-Fattah El-Awaisi , Dil: ِArapça
656
652
7 Nureddin Zengî’nin minberi
DERİN TAHİR , Dil: Türkçe
173
172
8 İsimler ve Sıınırlar
Dr.Khalid El-Awaisi , Dil: Türkçe
211
210
9 Yeryüzünde Unutulan İkinci Mescid: Kadîm Mescid-i Aksa’nın Ortaya Çıkarılması
HAITHEM F. AL-RATROUT , Dil: Türkçe
175
225
10 Resûlullah'ın Beytülmakdis Fethine Dair Stratejik Planı
ABD AL-FATTAH EL-AWAISI , Dil: Türkçe
185
176
11 Mescid-i Aksa'daki Ömer Camii ve Kubbetü's Silsile
HAITHEM F. AL-RATROUT , Dil: Türkçe
167
171
12 Hz. Ömer Emannanesi
ABD AL-FATTAH EL-AWAISI , Dil: Türkçe
168
175
13 Selâhattin Eyyubî ve Kudüs’ün fethi
Ziya Polat , Dil: Türkçe
168
512
14 Beytülmakdis ve Haçlılar
MAHER Y. ABÛ MUNSHAR , Dil: Türkçe
171
168
15 Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi
ABD AL-FATTAH EL-AWAISI , Dil: Türkçe
168
200
16 Selahaddin: Bir Müzakereci Dehası
MAHER Y. ABÛ MUNSHAR , Dil: Türkçe
166
171
17 Kudüs-i Şerif'teki Saatlerin Tarihi
BASHEER ABULGHANI BARAKAT , Dil: Türkçe
163
154
18 Haseki Sultan İmarethanesi: Beytülmakdis’te on Altıncı Yüzyılda Osmanlı için Önemli Bir Vakıf Kurumu
NOUR MAHMOUD ABU ASSAB , Dil: Türkçe
157
166
19 Memlûk Döneminde Bir Sürgün Mekânı Olarak Beytülmakdis
MAHER Y. ABU-MUNSHAR , Dil: Türkçe
146
159
20 Beytülmakdis'in Arkeolojisi ve Mimarisi: Sorunlar ve Yaklaşımlar
HAITHEM F. AL-RATROUT , Dil: Türkçe
161
165
21 İngiliz işgali
KHALID EL-AWAISI , Dil: Türkçe
168
173
22 Kutsal Mekân: Beytülmakdis’in Kutsiyeti
Karen Armstrong , Dil: Türkçe
180
191